Czy najbliższa niedziela

...

jest niedzielą handlową?

(...)

Najbliższa niedziela handlowa wypada (...).

Made by W. ~irth K.
paypal